Zajmujemy si├¬ g┬│ównie aerografi┬▒, dekoracjami wn├¬trz, drobn┬▒ reklam┬▒ itp. W naszej ofercie znajd┬▒ Pa├▒stwo mi├¬dzy innymi malowanie kasków, ró┬┐nego rodzaju dekoracje pomieszcze├▒, malowanie motocykli,tkanin, oraz wiele innych powierzchni, których jedynym ograniczeniem jest zazwyczaj ludzka wyobra┬╝nia, wielko┬Â├Ž oraz skomplikowanie grafiki. Je┬Âli chc┬▒ Pa├▒stwo si├¬ wyró┬┐nia├Ž w┬Âród innych, to pomalujcie swój komputer, sprawcie dziecku kolorowy rysunek w pokoju,ubarwcie mieszkanie wed┬│ug swojego pomys┬│u.  Ka┬┐dy lubi mie├Ž co┬ dla siebie,co b├¬dzie cieszy├Ž oko i dusze. "Aero Candy" postara sie urzeczywistni├Ž wasze pomys┬│y i spe┬│ni├Ž fantazje.

Do prac, które wykonujemy staramy si├¬ u┬┐y├Ž jak najlepszych materia┬│ów, by poprawi├Ž trwa┬│o┬Â├Ž i estetyk├¬, a co za tym idzie zadowoli├Ž klienta. Przy ka┬┐dym wykonywanym zleceniu wk┬│adamy du┬┐o pracy i serca, staramy si├¬ aby nasz kontakt z klientem by┬│ jak najlepszy, dlatego te┬┐ liczymy na wyrozumia┬│o┬Â├Ž ka┬┐dego z Pa├▒stwa. Do prac u┬┐ywamy rozmaitych technik, od malowania niewielkich, precyzyjnych grafik pistoletami przypominaj┬▒cymi d┬│ugopis, po du┬┐o wi├¬ksze powierzchnie wymagaj┬▒ce wi├¬kszych narz├¬dzi, pomys┬│ów i po┬Âwi├¬cenia. Ka┬┐de zlecenie jest traktowane indywidualnie i wymaga zmienno┬Âci technik i stylu mimo i┬┐ wszystko sprowadza si├¬ do nanoszenia farby technik┬▒ natryskow┬▒. Technika airbrusch cechuje si├¬ du┬┐┬▒ precyzj┬▒, g┬│adko┬Âci┬▒, g┬│├¬bi┬▒, poszerza spektrum dzia┬│ania, poprawia estetyk├¬ i nadaje niepowtarzalny wygl┬▒d powierzchni, na której zostaje po┬│o┬┐ona. Wyobra┬╝nia ludzka nie zna granic, a my jeste┬Âmy od tego, aby my┬Âli zmaterializowa├Ž.


Zamówienie i jego szczegó┬│yMo┬┐na si├¬ z nami kontaktowa├Ž telefonicznie, lub poczt┬▒ e-mail.

Podczas rozmowy z klientem staramy si├¬ ustali├Ž jak najwi├¬cej szczegó┬│ów dotycz┬▒cych us┬│ugi. Czym wi├¬cej informacji otrzymamy, tym pr├¬dzej b├¬dziemy mogli przyst┬▒pi├Ž do wykonania grafiki. Nast├¬pnym etapem jest wykonanie projektu. Czas potrzebny na to okre┬Âla ilo┬Â├Ž zamówie├▒, skomplikowanie wzoru, ilo┬Â├Ž informacji dostarczonych przez klienta oraz inne czynniki zale┬┐ne lub nie zale┬┐ne od nas. Gotowy projekt przesy┬│amy poczt┬▒ elektroniczn┬▒ lub spotykamy si├¬ z klientem osobi┬Âcie celem zaakceptowania, ustalamy termin i przyst├¬pujemy do realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest równie┬┐ zale┬┐ny od czynników, które wymienili┬Âmy wcze┬Âniej, dlatego prosimy o wcze┬Âniejsze sk┬│adanie zamówie├▒, lub kontakt w celu informacji. Podczas realizowania zamówienia, na ┬┐yczenie klienta oferujemy mo┬┐liwo┬Â├Ž przesy┬│ania zdj├¬├Ž poszczególnych etapów prac. Po zako├▒czeniu kontaktujemy si├¬ z klientem, po uprzednim ustaleniu formy przesy┬│ki wysy┬│amy przedmiot lub w┬│a┬Âciciel odbiera go osobi┬Âcie.


Zapraszamy serdecznie